BOZP a PO

Být bezpečný pro sebe i ostatní….. být bezpečný pro ostatní i sebe

 

 

 

Bezpečnou prací dosáhnout zdravé pracovní prostředí, které napomůže k růstu společnosti ku prospěchu všech.